Jacobus de Voragine, italiensk teologisk forfatter, ble 1244 dominikanermunk og 1292 erkebiskop av Genova. Blant hans verker er Legenda aurea (Den gylne legende), en samling legender knyttet til kirkeårets helgenfester. Den inneholder også en langobardenes historie. Samlingen nøt stor anseelse, ble oversatt til mange språk og var en av de mest leste bøker i senmiddelalderen. Den var godt kjent over hele Norden. Mer enn 90 trykte utgaver før 1500.