Hartmann Grisar, tysk romersk-katolsk teolog, tilhørte Jesuittordenen. Professor i kirkehistorie i Innsbruck 1871–95. Er særlig kjent for sine Luther-studier. Skrev bl.a. Geschichte Roms und der Päpste im Mittelalter (1901), Luther (3 bd., 1911–12) og Martin Luthers Leben und Sein Werk (1926).