Mattias av Linköping, svensk teolog og skolastiker, den hellige Birgittas skriftefar. Hans store produksjon faller innen flere områder. Testa nucis og Poetria (ca. 1318) er lærebøker i henholdsvis retorikk og verslære, og bygger på Aristoteles og samtidens autoriteter. De er skrevet som håndbøker for prester og predikanter. På teologiens område forfattet Mattias av Linköping en bibelkonkordans, en kommentar til Johannes' åpenbaring som ble spredt vidt om i Europa og håndbøker for prester (Copia exemplorum, ca. 1345; Homo conditus). Mest lest ble hans Prolog til Birgittas Uppenbarelser. Tekstutvalget Vägen till Jerusalem ble publisert i 1986.