Theodor Innitzer, østerriksk kardinal. Professor i teologi ved universitetet i Wien 1911, rektor 1928–29. Sosialminister 1929–30, erkebiskop i Wien 1932 og kardinal fra 1933. I kirkestriden etter Hitlers anneksjon av Østerrike tok han skarpt stilling mot nazismen. I 1945 grunnla han Wiener Katholische Akademie.