Michael Baius, flamsk romersk-katolsk teolog. 1544 professor i Louvain. Søkte å grunne sin teologi på Augustins antipelagianske skrifter. Hans avvisning av den skolastiske teologi og personlige tolkning av Augustin førte ham opp i langvarig strid med de teologiske miljøer. 1560 fordømte Sorbonne 18 setninger fra hans skrifter, og 1567 fordømte pave Pius 5 79 setninger som han hadde skrevet, dog uten å nevne hans navn. Baius og hans tilhengere underkastet seg formelt, men holdt i virkeligheten fast ved sin augustinske teologi. Baius' teori er en forløper for den senere jansenisme.