Carlo Maria Curci, italiensk jesuitt og teolog. Han var opprinnelig tilhenger av pavens uinnskrenkede åndelige og verdslige myndighet, men hevdet fra 1874 at Kirkestaten måtte oppgis. I 1877 ble han utstøtt av Jesuitterordenen og hans skrifter satt på Index librorum prohibitorum. Curci underkastet seg 1884 og ble tatt til nåde.