Louis Marie Olivier Duchesne, fransk katolsk teolog, 1895 direktør for École française i Roma. En fremragende kirkehistoriker som med sin kritiske metode sondret skarpt mellom legende og faktum i den kirkelige tradisjon. Blant hans arbeider kan nevnes Origines du culte chrétien (1889), Histoire ancienne de l'église (3 bd., 1906–08).