Nicolaus fra Lyra, fransk teolog, fransiskaner 1292, 1308 lærer ved universitetet i Paris, forfatter av middelalderens betydeligste eksegetiske skrift Postillae perpetuae, en kommentar til hele Bibelen. Nicolaus kunne hebraisk og var fortrolig med den jødiske skrifttolkning som hos ham for første gang er kommet den kristne teologi til gode. Hans hovedverk er den første bibelkommentar som ble trykt (1471–72), og den ble mye brukt som håndbok, bl.a. av Luther.