Antoine Arnauld, fransk teolog og filosof, en av jansenismens fremste ledere, kalt «den store Arnaud». Etter å ha studert ved Sorbonne ble han presteviet 1641 og trakk seg tilbake til et klosteraktig liv i Port Royal. Han skrev boken De la fréquente communion rettet mot lemfeldig bruk av nattverden. Han innledet en skarp polemikk mot jesuittene og hevdet at den jansenistiske tolkning av Augustin var kirkens lære, samtidig som han polemiserte mot kalvinismen. 1679 drog han landflyktig til Nederland. Døde i Brussel.