Narvik i brann
NTB scanpix.
Innbyggerne i Narvik løper i sikkerhet
NTB scanpix.
Kampene rundt Narvik
Slaget om Narvik var kamphandlingene som fant sted i Narvik og omegn etter den tyske invasjonen av Norge under andre verdenskrig. Kamphandlingene varte fra 9. april 1940 og fram til de norske styrkene startet demobilisering 8. juni og kapitulerte 10. juni. Kart over frontlinjer, bevegelser og trefninger i løpet av slaget.
Kampene rundt Narvik
Av .
Norske soldater ved Narvik våren 1940
Norske soldater ved Narvik våren 1940
Av /Forsvarsmuseets bildearkiv.

Slaget om Narvik var kamphandlingene som fant sted i Narvik og omegn etter den tyske invasjonen av Norge under andre verdenskrig. Kamphandlingene varte fra 9. april 1940 og fram til de norske styrkene startet demobilisering 8. juni og kapitulerte 10. juni. Slaget om Narvik skiller seg ut fra den tyske invasjonen av Sør-Norge ved at de norske og allierte styrkene gjennomførte offensive operasjoner over tid, de hadde sjøherredømme og tallmessig overlegenhet på land og innledningsvis også i luften.

Faktaboks

Også kjent som

Felttoget ved Narvik, kampene ved Narvik

Narvik var strategisk viktig for Tyskland og de allierte på grunn av utskiping av jernmalm fra de nord-svenske gruvene, siden Bottenviken fryser til om vinteren. For Tyskland var særlig jernmalmen viktig for krigsindustrien, dermed ble det viktig for de allierte å hindre denne transporten til Tyskland, samtidig var også jernmalmen viktig for den britiske krigsindustrien.

Den tyske invasjonen av Norge og Danmark under andre verdenskrig begynte 9. april 1940. Da angrep Tyskland begge landene i det som ble kalt «Operasjon Weserübung». Et ledd i angrepet var en tysk landgang i Narvik og omegn. Angrepet på Narvik var starten på 62 dager med kamper. På land var det mellom 8000 og 10 000 norske soldater, cirka 25 800 allierte og opp mot 6000 tyske soldater. Ikke alle disse styrkene var involvert i kampene samtidig.

Tyske styrker tok kontrollen over Narvik og flere områder rundt 9. april. Fire dager senere klarte de norske styrkene å stanse den tyske fremrykningen ved Lapphaugen, i luftlinje cirka 33 kilometer nordøst for Narvik. Samme dag nedkjempet den britiske marinen de siste tyske jagerne og en ubåt i Ofotfjorden ved Narvik og opprettet alliert sjøherredømme. Dette førte til at den tyske styrken på land var isolert og måtte belage seg på etterforsyninger fra fly og noe med tog gjennom Sverige.

Norske styrker startet en offensiv mot områdene som var under tysk kontroll 24. april, og fra 30. april var også allierte soldater med i denne offensiven. Narvik ble gjenerobret 28. mai i en kombinert operasjon mellom de allierte og nordmenn. Byen ble ikke holdt lenge. De allierte styrkene hadde på dette tidspunktet fått ordre om å trekke seg ut for å delta i kamper på kontinentet, og 8. juni forlot de siste styrkene Nord-Norge. Samme dag startet de norske styrkene å trekke seg tilbake for å demobiliseres. Ved midnatt mellom 9. og 10. juni inntrådte våpenstillstand og 10. juni kapitulerte de norske styrkene i Nord-Norge.

Slaget

Det tyske angrepet

Carl Gustav Fleischer
General Carl Gustav Fleischer ledet de norske styrkene under felttoget ved Narvik.
Narvik 9. april 1940
Kart over det tyske angrepet på Narvik natt til 9. april 1940.
Narvik 9. april 1940
Av .

En tysk styrke bestående av ti jagere seilte inn Ofotfjorden 9. april rundt klokken 03:10. På tur inn Ofotfjorden delte styrken seg i tre. En del gikk til Ramnes og Hamnes for å erobre de norske kystfortene man trodde befant seg i området, men som aldri var kommet lenger enn til planleggingsstadiet. En del gikk opp Herjangsfjorden til Bjerkvik, i luftlinje cirka 15 kilometer nord–nordøst for Narvik, for å ta militærleiren Elvegårdsmoen og lagrene til Nord-Hålogaland infanteriregiment nummer 15. Den tredje delen gikk inn mot Narvik. I snøværet ble de to norske panserskipene Eidsvold og Norge, som lå klar til kamp utenfor Narvik havn, senket. 276 mann omkom, mens 96 mann overlevde (til sammen omkom 282 mann, dette inkluderer de som døde på grunn av skadene som de pådro seg under senkningene). Den tyske styrken gikk i land, og etter kort tid og uten kamp overgav oberst og NS-medlem Konrad Sundlo Narvik til de tyske styrkene.

Om kvelden 8. april var det kommet varsler om et mulig nært forestående tysk angrep mot Narvik. General Carl Gustav Fleischer, som ledet de norske troppene i Nord-Norge, hadde da flyttet en infanteribataljon fra Elvegårdsmoen til Narvik i løpet av natt til 9. april. Denne bataljonen kom frem til Narvik omtrent samtidig med at Sundlo overgav byen. Rundt 200 norske soldater klarte å narre seg ut av byen samme morgen. De fulgte jernbanen østover til Bjørnfjell, i luftlinje cirka 27 kilometer fra Narvik og cirka én kilometer fra grensen til Sverige, og etablerte forsvarsstillinger der.

Ved militærleiren Elvegårdsmoen var det bare en liten norsk vaktstyrke igjen, som raskt overgav seg til de tyske styrkene.

Sjøslagene 10. og 13. april

Bernd von Arnim

Vraket av Bernd von Arnim, en av jagerne den tyske marinen mistet under sjøslagene om Narvik.

Av .

10. og 13. april gikk britiske marinestyrker til angrep mot den tyske, og kampene foregikk i Ofotfjorden, Herjangsfjorden og Rombakken. Det første slaget endte uavgjort, mens britene gikk seirende ut av det andre.

Den 8. april, i forkant av det tyske angrepet, hadde en britisk marinestyrke lagt sjøminer utenfor innløpet til Vestfjorden. Denne styrken ble værende utenfor Lofoten, og om kvelden 9. april fikk deler av styrken i oppdrag å angripe den tyske marinestyrken ved Narvik. Om morgenen 10. april gikk fem britiske jagere til angrep. Angrepet kom overraskende på den tyske styrken som var spredt. Det endte med at begge sider mistet to jagere og at flere skip ble skadet på begge sider.

Sjøslaget fortsatte ettermiddagen 13. april. En større britisk marinestyrke gikk inn i Ofotfjorden og tok opp kampen med de gjenværende tyske jagerne. Etter seks timer var alle de tyske jagerne senket, flere av dem av egen besetning etter at de hadde gått tom for ammunisjon. Britene mistet ingen skip, men hadde flere med til dels store skader. Etter at de hadde svømt i land, ble de tyske marinegastene utrustet med erobret norsk materiell fra Elvegårdsmoen og organisert i kompanier og bataljoner og ble en del av landstyrken. Dette gav en økning i den tyske styrken på mellom 2400 og 2700 mann.

Tysk framrykning

Tyske bergjegere
En gruppe tyske bergjegere ved Narvik. Bergjegerne utgjorde tyngden av de tyske stridskreftene i Nord-Norge i 1940.
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

De tyske bergjegerne, ledet av Eduard Dietl, startet umiddelbart med å skaffe seg kontroll over et større område. Styrken som gikk i land i Bjerkvik rykket forsiktig nordover og 12. april kom det til kamp mellom tyske og norske styrker ved Gratangen turiststasjon, i luftlinje cirka 15 kilometer nord-nordøst for Bjerkvik. I løpet av dagen måtte nordmennene trekke seg tilbake. Først til Lapphaugen, cirka fem kilometer østover og deretter til Fossbakken, ytterligere fem kilometer nordøst. 13. april stanset norske styrker den tyske fremrykningen ved Jordbrua mellom Lapphaugen og Fossbakken. Etter dette trakk de tyske styrkene seg tilbake til Lapphaugen og etablerte seg i forsvarsposisjoner.

Den norske styrken som narret seg ut av Narvik om morgenen 9. april fulgte jernbanen opp til Bjørnfjell. Her etablerte de seg i forsvarsposisjoner for å hindre at tyskerne fikk kontroll over jernbanen. 16. april ble nordmennene overraskende angrepet, og etter en kort kamp trakk store deler av styrken seg over til Sverige og ble internert, mens omtrent 45 soldater ble tatt til fange.

Norsk og alliert styrkeoppbygging

Norske soldater

Norske soldater nord for Narvik med en Colt mitraljøse m/29, et rekyldrevet maskingevær.

Av .

Allerede om morgenen 9. april hadde general Fleischer gitt ordre om full mobilisering i Nord-Norge. Elvegårdsmoen var tatt av de tyske styrkene, noe som førte til utfordringer med å sette opp styrkene fra Nord-Hålogaland. De andre avdelingene i Nord-Norge hadde sine oppsettingssteder intakt og ble satt opp uten problemer.

14. april gikk britiske styrker i land i Harstad og Sjøvegan. Den allierte styrken ble ledet av flåteadmiral lord Cork. I perioden fra 28. april til 9. mai ankom franske og polske styrker under kommando av general Antoine Béthouart. I tillegg ankom også et betydelig antall luftvernavdelinger og støttepersonell.

Det ble presset hardt på fra den britiske regjeringen, særlig av marineminister Winston Churchill, for at den britiske styrken skulle gjennomføre en landgang i Narvik. Dette mente den allierte landstyrkesjefen generalmajor Piers Mackesy ikke var mulig å gjennomføre uten store tap. 13. mai overtok generalløytnant Claude Auchinleck som alliert landstyrkesjef.

Norsk og alliert motangrep

Franske alpejegere på ski under kampene ved Narvik
NTB scanpix.
Polske bergjegere ved Narvik
Som en del av angrepet mot Narvik gjennomførte de polske styrkene et angrep mot Ankenes og mot bunnen av Beisfjorden. Ankenes ble tatt 28. mai, mens Beisfjorden ble tatt om kvelden 30. mai. De polske bergjegere (bildet) hadde tidligere sloss mot tyskerne i Karpatene.
Polske bergjegere ved Narvik
Av /Forsvarsmuseets bildearkiv.
Narvikfronten
Norsk artilleristilling på Narvikfronten, mai 1940.
Av /Riksarkivet.
Lisens: CC BY 2.0

24. april angrep de norske styrkene tyske stillinger for første gang. Angrepet var todelt. Én styrke angrep vestover frontalt mot stillingene ved Lapphaugen, mens en annen angrep i flanken fra Tennevoll, cirka ti kilometer nord for Gratangen, over Fjordbotteneidet mot Gratangen. Angrepene skjedde i snøstorm, og avdelingene som angrep mot Lapphaugen måtte avbryte. Styrken som angrep i flanken kom frem til de planlagte stillingene i fjellsiden nord for Gratangen, men på grunn av været kunne de ikke se riksvei 50 gjennom Gratangen. De måtte derfor gå ned i Gratangen for å klare å avskjære den tyske retrettveien. De var utslitte etter marsjen i uværet og tok stilling i husene for å kunne hvile ut. Om morgenen 25. april gikk tyske styrker til angrep mot infanteribataljonen. De tyske styrkene brukte fangede nordmenn, inkludert sivile, som skjold i angrepet. På norsk side falt det 34 mann, 64 ble såret og 180 savnet (tatt til fange). De tyske styrkene hadde seks døde, 16 sårede og tre savnede.

De franske alpejegerne ble satt inn i Gratangen, og fra 30. april gjennomførte de operasjoner i Labergdalen i samarbeid med en norsk brigade som gjennomførte operasjoner langs riksvei 50 over Gratangseidet. En annen norsk brigade førte sine operasjoner oppe på fjellet gjennom Gressdalen og etter hvert inn mot svenskegrensen. Tyskerne hadde befestet seg på fjelltoppene slik at mye av kampene gikk ut på å erobre fjelltoppene.

3. mai trakk de allierte styrkene seg ut av Sør-Norge, og 5. mai overgav de siste sørnorske styrkene seg. Dette førte til at Fleischer måtte opprette en ny front sør i Helgeland. Dette for å hindre den tyske fremmarsjen fra Nord-Trøndelag og muligheten til å forsterke den tyske styrken ved Narvik. Innledningsvis ble dette gjort av norske styrker fra infanteriregiment 14. Etter hvert satte britene inn fem selvstendige kompanier og til slutt en brigade i disse operasjonene.

13. mai gjennomførte de allierte en landgang i Bjerkvik, som var holdt av tyske tropper. Denne første allierte landgangen i andre verdenskrig mot en strand som ble forsvart av fiendtlige soldater, ble utført av britiske skip og franske soldater fra fremmedlegionen. Angrepet startet da de britiske skipene bombarderte Bjerkvik, noe som førte til at 14 sivile ble drept og store materielle ødeleggelser. Landgangen møtte noe motstand, men var vellykket – og de franske styrkene klarte raskt å ta Elvegårdsmoen. De gikk deretter sammen med alpejegerne og en norsk brigade ved Skoglund. Videre tok de Øyjord, en forutsetning for å kunne gjennomføre et angrep mot Narvik.

Tyske forsterkninger

De tyske styrkene var isolert, men fikk forsyninger og forsterkninger inn med sjøfly, fallskjermdropp og via svensk jernbane. Forsterkningene som kom med tog var forkledd som personell fra Røde Kors, men var i virkeligheten militære spesialister (etterretningspersonell, maskingeværskyttere, bombekastermannskaper og sanitetspersonell). Totalt kom det cirka 1130 mann; 230 med jernbane og cirka 900 ved fallskjerm/fly. Flertallet, cirka 920 av disse, kom i de tre siste ukene av felttoget, i perioden 20. mai til 9. juni.

Gjenerobring og kapitulasjon

Narvik i ruiner etter flyangrepet 1. juni 1940
NTB scanpix.

Ved midnatt natt til 28. mai innledet de allierte og norske styrkene angrepet mot Narvik. De møtte sterk motstand, men klare å kjempe seg opp mot Taraldsfjell, og på ettermiddagen inntok norske soldater Narvik.

29. april ble det satt inn en britisk og en fransk bataljon sør for Ankenes. I dagene 14.–19. mai overtok den polske brigaden denne sektoren. De tyske styrkene gjennomførte flere motangrep uten å lykkes med å slå dem tilbake. Som en del av angrepet mot Narvik gjennomførte de polske styrkene et angrep mot Ankenes og mot bunnen av Beisfjorden. Ankenes ble tatt 28. mai, mens Beisfjorden ble tatt om kvelden 30. mai.

Den 24. mai fikk de allierte styrkene ordre om at de skulle evakueres. Årsaken var den hurtige tyske fremrykningen på kontinentet, som gjorde at det var mer behov for styrkene til forsvar av Frankrike og England. Avgjørelsen ble meddelt den norske regjeringen 1. juni. Evakueringen av allierte styrker startet 4. juni, og 8. juni var de siste styrkene ute. Om kvelden 8. juni rykket de tyske styrkene igjen inn i Narvik. Samme dag startet demobiliseringen av de norske styrkene.

Den 7. juni forlot kongen, kronprinsen og de fleste av regjeringsmedlemmene Norge på den britiske krysseren HMS «Devonshire». 9. juni ble det forhandlet frem våpenstillstand fra midnatt natt til 10. juni, og om ettermiddagen 10. juni ble kapitulasjonsavtalen underskrevet.

Særegenheter

Narvik-fronten mai 1940

Slaget om Narvik var et samarbeid mellom norske og allierte styrker mot den tyske okkupasjonsmakten. Bildet viser (fra venstre) en norsk same, en fransk soldat med et muldyr, og en norsk soldat.

Narvik-fronten mai 1940
NTB scanpix.

Slaget om Narvik hadde noen særegenheter sammenlignet med felttoget i Sør-Norge. Kampene var konsentrert rundt et relativt lite geografisk område, og de norske styrkene kunne gjennomføre en tilnærmet full mobilisering uten for store forstyrrelser. Alliert marine opprettet raskt sjøherredømme, noe som førte til at den tyske styrken ble isolert. Norske og allierte styrker hadde også numerisk overlegenhet og var i stand til å gjennomføre offensive operasjoner. Innledningsvis hadde de allierte luftoverlegenhet, men denne ble redusert ettersom tyskerne klarte å etablere flyplasser stadig lenger nord i Sør-Norge.

Følgene av slaget

På grunn av utskipning av jernmalm og tilknytningen til de svenske jernmalmfeltene, hadde Narvik strategisk betydning for både de allierte og Tyskland. I løpet av kampene ble den strategiske betydningen redusert, blant annet fordi de tyske styrkene erobret jernmalmgruvene i Frankrike. Derimot fikk Narvik en viktig betydning for den allierte krigsmoralen. Dette ser vi blant annet ved at det britiske krigskabinettet beordret de allierte militære lederne ved Narvik til å gjennomføre gjenerobringen. Lederne lokalt ønsket ikke å gjennomføre erobringen av Narvik etter at de hadde fått ordre om å trekke seg ut. Den tyske marinen mistet ti av sine moderne jagere og en ubåt i slaget, noe som var en stor del av den lille tyske flåten. Tapet kan ha veid tungt i den tyske beslutningen om å ikke gjennomføre «Operasjon Seelöwe» – invasjonen av Storbritannia.

Taktisk seier, strategisk tap

Britiske og franske infanterister hviler om bord på en norsk båt
Britiske og franske infanterister hviler om bord på en norsk båt
Av /Forsvarsmuseets bildearkiv.

Den norske styrken, sammen med de allierte, klarte i løpet av april og mai først å stanse den tyske styrkens ekspansjon fra Narvik og Bjerkvik, og deretter presse styrken bakover mot Bjørnfjell og svenskegrensen, inkludert gjenerobre Narvik. Til tross for at det lokalt var en seierrik fremrykning førte det tyske angrepet mot Frankrike til at det til syvende og sist var den tyske styrken som hadde kontroll over Narvik da kampene var over. Selv om den norske styrken holdt ut lenge og ikke ble bekjempet på slagmarken, hadde den ikke mulighet til å fortsette alene etter at de allierte trakk seg ut. Det var flere årsaker til dette, blant annet hadde nordmennene behov for tilførsel av militært materiell – materiell som britene trengte selv til forsvar av de britiske øyer – samt støtte fra jagerfly og krigsskip.

Tidvis blir kampene ved og om Narvik omtalt som Hitlers første nederlag, tap eller tilbakeslag. Ut fra at den tyske styrken ikke ble slått og at Narvik ble okkupert i nesten fem år, fyller det ikke helt kriteriene for å kunne kalles et tysk tap eller nederlag. Imidlertid kan det nok, isolert sett, regnes som et tilbakeslag da det tyske angrepet ikke lyktes like godt og raskt som de andre tyske operasjonene hadde gjort så langt. Når det er sagt var ikke det tyske angrepet på Narvik en isolert operasjon, men en del av angrepet på Norge. I det større bildet gjorde general Dietl det som var forventet, han holdt ut og hindret dermed at de styrkene som sloss mot ham ble brukt andre steder. Dietl var i forkant antakelig usikker på utfallet, før han reiste skal han ha sagt til sin kone at han anså operasjonen mot Narvik som et selvmordsoppdrag.

Internasjonalt er det flere andre hendelser som blir omtalt som Hitlers første tap, for eksempel slaget om Storbritannia høsten 1940 og angrepet på Moskva høsten/vinteren 1941.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Derry, Thomas Kingston (1952). The campaign in Norway. London: Her Majesty's Stationery Office.
 • Haarr, Geirr H. (2010). The battle for Norway, April–June 1940. Barnsley: Seaforth Publ.
 • Haarr, Geirr H. (2016). I skjul for fienden : historien om den britiske flåtebasen i Skjelfjord, Lofoten april–mai 1940. Stamsund: Orkana.
 • Hauge, Andreas (1995). Kampene i Norge 1940 : Bind 2 (andre reviderte utgave). Sandefjord: Krigshistorisk forlag Finn boken
 • Hubatsch, Walther (1960). «Weserübung» : die deutsche Besetzung von Dänemark und Norwegen 1940 : nach amtlichen Unterlagen dargestellt, mit einem Anhang: Dokumente zum Norwegenfeldzug 1940 (2. völlig neu bearb. Aufl. ed. Vol. Bind 7). Göttingen: Musterschmidt.
 • Klatt, Paul (1958). Die 3. Gebirgs-Division 1939–1945. Bad Nauheim: Verlag Hans-Henning Podzun.
 • Lindbäck-Larsen, Odd (1965). Krigen i Norge 1940. Oslo: Gyldendal.
 • Lunde, Henrik O. (2009). Hitler's pre-emptive war : the battle for Norway, 1940. Drexel Hill, Pa: Casemate.
 • Ruge, Otto, & Riste, Olav (1989). Felttoget : General Otto Ruges erindringer fra kampene april–juni 1940. Oslo: Aschehoug. Finn boken
 • Sandvik, Trygve (1965a). Krigen i Norge 1940 : [13–14] B. 1 : Operasjonene til lands i Nord-Norge 1940 Hærens nøytralitetsvakt 1939/40 ; Fredsbruddet og begivenhetene til og med tilbakeerobringen av Gratangen. Oslo: Gyldendal. Finn boken
 • Sandvik, Trygve (1965b). Krigen i Norge 1940 : [13–14] Bind 2 : Operasjonene til lands i Nord-Norge 1940 Operasjonene etter gjenerobringen av Gratangen til demobiliseringen ; Vår vakt i Finnmark. Oslo: Gyldendal. Finn boken
 • Tamelander, Michael, & Zetterling, Niklas (2001). Niende april : Nazi-Tysklands invasjon av Norge. Oslo: Spartacus.
 • Ziemke, Earl Frederick (1960). The German Northern Theater of operations 1940–1945 (Vol. No. 20-271). Washington, D.C: Department of the Army.

Kommentarer (4)

skrev Arne Alexander Laberg

Hei,

Vi holder på med slaget om Narvik i klassen min nå og da var det en observant elev som la merke til at tallene på overlevende og døde under senkingen av P/S Eidsvold og P/S Norge ikke stemmer overens med underartiklene om disse.

I om man legger sammen tallene som står i artiklene om P/S Eidsvold og P/S Norge så er det 280 omkomne og 98 overlevende men i denne artikkelen står det 276 omkomne og 96 overlevende.

Vi lurer på hvilke tall som er mest riktige og eventuelt hvilke kilder som ligger til grunn for de.

svarte Ida Scott

Hei! Tusen takk for spørsmål, bra med observante elever! Jeg finner at PS Norge i krigsseilerregisteret står oppført med 101 omkomne (ikke 105), noe som vil gjøre 276 til riktig samlet tall og Norge/Eidsvold dersom det stemmer. https://www.krigsseilerregisteret.no/skip/20959. Men jeg skal sende innspillet videre til artikkelens forfatter. Vennlig hilsen Ida Scott, redaksjonen.

svarte Ida Scott

Hei igjen! Vi fikk et raskt svar fra artikkelens forfatter Kurt Henrik Dalmo, som skriver følgende: "Utfordringen her er at kildene oppgir litt forskjellige tall. P/S Norge 101, 102, eller 105 og P/S Eidsvold et sted mellom 175 og 178. I SNL artiklene om panserskipene oppgir ikke forfatter hvor han har sine tall fra. Narvik krigsmuseum oppgir hhv 105 og 177, disse tallene inkluderer de som omkom senere av skadene som de pådro seg." Det er altså slik at tallene er litt forskjellige fordi det varierer hvorvidt man inkluderer de som senere døde av skadene. Jeg har også lagt inn et forbehold om dette i selve artikkelen. Takk for korreksjon, hils elevene! Vennlig hilsen Ida Scott, redaksjonen.

svarte Arne Alexander Laberg

Hei,

Tusen takk for kjappe og utfyllende svar, da fikk vi inn en del om kilder også, strålende! Skal hilse tilbake, de ble meget stolte av å få være med på denne prosessen.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg