#Norge i krig

Harald Hardråde i slaget ved Stamford bro

Axel Revold/Nasjonalmuseet/BONO. Udefinert

Norge i krig er en oversikt over slag, opprør og kriger som enten har foregått i Norge, eller som Norge eller nordmenn har vært involverte i.