Evakuering, under krig det å forlate et område som ikke lenger kan holdes, eller som kan ventes besatt av fienden; bortføring av tropper og materiell av enhver art; flytting av sivilbefolkningen fra by eller landområde når krigshandlinger (se krigsutflytting), naturkatastrofer eller andre ulykker truer.