Bergtropper, tropper som er særlig utrustet og utdannet for kamp i fjellterreng; kan omfatte infanteri, artilleri og ingeniørtropper. Frankrike fikk bergtropper 1888, Italia 1872, Sveits 1911, Tyskland 1915 og Østerrike 1816 (Tiroler Kaiserjäger). Tyske bergtropper (Gebirgstruppen) utgjorde tyngden av de tyske stridskrefter i Nord-Norge 1940. Norge hadde til 1959 tre bataljoner bergartilleri. Se også alpejegere.