Claude Auchinleck, britisk offiser, feltmarskalk 1946. Sjef for de allierte landstridskrefter i Nord-Norge i mai 1940. Øverstkommanderende i India des. 1940; avløste general Wavell som sjef i Midtøsten juli 1941 og ledet den 8. britiske armé i Nord-Afrika. Han angrep de tysk-italienske styrker nov. 1941, men ble kort etter av general Rommel tvunget tilbake til al-Alamain, hvoretter han ble avløst av general Alexander. Øverstkommanderende i India 1943–47, i 1947 også i Pakistan.