Alpejegere, infanteriavdelinger i Italia (alpini) og Frankrike (chasseurs alpins) som er særlig utrustet og utdannet for kamp i fjellterreng. Opprinnelig et friskarekorps som Garibaldi organiserte i 1859 og som dannet kjernen i ekspedisjonen til Sicilia og Napoli i 1860. Under den fransk-tyske krig 1870-71 satte Garibaldi igjen opp et korps alpejegere og støttet den nye franske republikk. Franske alpejegere deltok i Norge 1940 ved Namsos og Narvik. Se også bergtropper.