Ankenes, tidligere kommune i Nordland, opprettet i 1884 ved deling av den daværende kommunen Ofoten i de nye kommunene Evenes og Ankenes; Ankenes hadde 1734 innbyggere ved opprettelsen. Fra Ankenes ble Narvik utskilt i 1902 og opprettet som bykommune; etter dette hadde Ankenes omkring 2900 innbyggere. Ankenes ble i 1974 slått sammen med Narvik igjen. Da hadde kommunen 7024 innbyggere.