Nordre Land

Faktaboks

Landareal
920 km²
Innbyggertall
6 671
Administrasjonssenter
Dokka
Fylke
Innlandet (fra 01.01.2020, tidligere Oppland)
Innbyggernavn
nordrelending
Målform
bokmål
Kommunenummer
3448 (fra 01.01.2020, tidligere 0538)
Høyeste fjell
Spåtind (1415 moh.) på grensa til Etnedal

Kommunevåpen

Av /Store norske leksikon ※.
Kommunesenteret Dokka omtaler seg som landsby og holder landsbymarked.
Landsbymarked på Dokka, mai 2018
Lisens: CC BY SA 3.0

Artikkelstart

Nordre Land er en kommune i Innlandet fylke, nord for Randsfjorden. Kommunen omfatter det meste av Dokkas dalføre og den nederste delen av Etnas dalføre. Nåværende grenser er fra 1964, da tidligere Torpa kommune (den nordlige del av Dokkas dalføre) ble tillagt.

Natur

Berggrunnen er for en stor del hard kvartssandstein skjøvet over yngre, løsere lag av fyllitt. Fyllitten kommer fram i dagen der dalene skjærer seg ned, og med videre utbredelse i Torpa. Botnen i Etnas dalføre er gravd helt ned til grunnfjellet, og både Etnas og Dokkas daler er skåret så dypt at havet ved slutten av siste istid trengte inn her og avsatte marine sedimenter. De høyeste områdene er i nordvest med Spåtind på Synnfjell (1414 moh.) som høyeste punkt.

Bosetning

Folketall 1964-2016.
Data: SSB..
Lisens: CC BY 2.0

Bosetningen er særlig konsentrert om Etnas og Dokkas sammenløp, med tettstedet og administrasjonssenteret Dokka, og ellers i de områdene hvor fyllitten ligger i dagen og gir fruktbart jordsmonn. Dokka er det naturlige sentrum for Etnedal, Nordre og Søndre Land. Folketallet i Nordre Land har gjennom et halvt århundre holdt seg påfallende stabilt.

Næringslivet

Nordre Land er tradisjonelt preget av jord- og skogbruk. Godt over halvdelen av arealet er produktiv skog, og jordbruksarealet er også betydelig. Den årlige avvirkningen i skogen lå i 2003 på 89 500 m3, hovedsakelig gran. En stor del av dette foredles utenfor Nordre Land (langs Drammenselva). Jordbruket har vekt på husdyrhold og grasproduksjon, og det er forholdsvis lite korndyrking (15 prosent av jordbruksarealet 1999). Gjennomsnittlig bruksstørrelse er 137 dekar, noe lavere enn for fylket som helhet (146 dekar 1999). De fleste bruk eier også skog. Selv om sysselsettingen i jord- og skogbruket minker, har landbruket fortsatt betydning som grunnlag for en vesentlig del av den industrien som er vokst frem på Dokka etter 1950. Viktige bransjer er konfeksjonsindustri, møbelindustri (blant annet EFG Hov+Dokka) og mekanisk industri (Dokka Fasteners).

Nordre Land er en relativt liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 362 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er seks kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 52 meter. Kraftverket med høyest snittproduksjon er Torpa kraftverk (i drift fra 1989).

Samferdsel

Dokka er også sentrum for vegnettet. Herfra går veg nordover til Lillehammer (Fv. 250), sørover på begge sider av Randsfjorden (Fv. 33/34 og 245), østover til Gjøvik (Fv. 33) og vestover langs Etna til Fagernes (Fv. 33). Fylkesveg mellom Fagernes og Lillehammer nord for Spåtind krysser kommunen helt i nord. Valdresbanen Eina–Fagernes ble nedlagt for persontrafikk i 1989, og det ble drevet tømmertrafikk mellom Eina og Dokka fram til 1999.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Dokka har regionale kontorer for offentlig og privat virksomhet. Her ligger også en videregående skole med flere linjer.

Nordre Land hører til Innlandet politidistrikt, Vestre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Gjøvikregionen sammen med Gjøvik, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten.

Nordre Land kommune tilsvarer de fire sokna Lunde, Nordsinni, Torpa og Østsinni i Hadeland og Land prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Nordre Land til Hadeland og Land fogderi i Kristians amt.

Delområder og grunnkretser i Nordre Land

For statistiske formål er Nordre Land kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 23 grunnkretser:

  • Østsinni: Landmo, Smeby, Moskaug/Vestheim, Sentrum, Torstu, Glimt, Tranlia, Skiaker, Gry
  • Nordsinni: Brustuen, Skogvang, Nordli/Åsli, Myrvang, Thomli/Fjeldheim, Dæli/Skolmen
  • Torpa: Fredheim, Solvang, Lysvold, Lundhaug, Granvang/Solbakken, Dal, Solheim, Valatun

Historikk og kultur

Synnfjell er senter for turismen med hytteutbygging og turisthotell. På Dokka ligger Lands Museum.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent i 1987) har to oppvoksende rygg mot rygg gull fløterhaker mot en blå bakgrunn; symboliserer tømmerfløting.

Kart

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Kolsrud, Oluf m.fl.: Boka om Land, 1948-, 14 b., isbn 82-91525-09-9, Les bøkene.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg