Europas øvrige historie

Europas historie omhandler historien til verdensdelen Europa. Til tross for at Europa består av en hel rekke større og mindre nasjoner med en historie hver for seg, lar det seg allikevel gjøre å betrakte de europeiske nasjoner under ett, det vil si som et tydelig avgrenset hele med en felles kulturtradisjon. Om Europas forhistorie, se blant annet artiklene om steinalder, bronsealder og jernalder. Artiklene om hvert enkelt land gir også mer detaljert gjennomgang av historien. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Trond Ove Tøllefsen

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 1 kategorier:

  1. Trolldomsprosesser

Inneholder 162 artikler: