stamme (samfunnsvitenskap)

Artikkelstart

Stamme er en betegnelse for en forholdsvis autonom folkegruppe med felles kultur og territorium, og med en sosial organisasjon som er basert på ideen om medlemmenes innbyrdes slektskap. Selv om mange folkeslag dermed kan regnes å ha historisk bakgrunn som stamme, brukes betegnelsen i samtiden helst om grupper med et perifert forhold til staten.

Ulike betydninger

Mange samfunnsforskere med et evolusjonistisk perspektiv gir begrepet en smalere betydning enn antydet ovenfor. De har betraktet stamme som et stadium mellom horde og høvdingdømme, et samfunn uten lagdeling og sentraliserte institusjoner, som opprettholdes gjennom slektskapsrelasjoner, gjensidige rituelle forpliktelser og felles ansvar for konfliktløsning. Betegnelsen er også blitt brukt om alle samfunn som ikke er organisert i en stat, og om grupper som historisk ligger forut for den moderne sivilisasjon, som for eksempel israelske, germanske og keltiske stammer.

Når stamme i dagligtalen brukes upresist om etniske grupper av varierende størrelse og organisasjonsform, fra slektsgrupper til større politiske sammenslutninger og hele folk impliseres det ofte at deres kultur og samfunnsform kan regnes som førmoderne (eller «primitiv»). Denne bruken går tilbake til kolonitiden, da eksempelvis de aller fleste afrikanske folk ble kalt stammer. Kolonimaktene utnyttet tradisjonelle høvdinger og organisasjonsformer i en «splitt og hersk»-politikk som opprettholdt skillene mellom de ulike folkegruppene og hemmet fremveksten av en felles nasjonalfølelse. De nye nasjonene har i stor grad gått inn for å bygge bro over etniske motsetningsforhold, både for å fremme nasjonalt samhold og for å bli kvitt stempelet som «primitive» stammesamfunn.

På bakgrunn av disse assosiasjonene blir det misvisende å kalle afrikanske folk i vår tid for stammer. Selv om mange har bevart en del tradisjonelle kulturtrekk og organisasjonsformer, er alle mer eller mindre integrert i storsamfunnets økonomi og politikk. Mange afrikanske folk teller dessuten flere millioner mennesker, spredt over store områder som ofte er fordelt på flere stater. I Nord- og Sør-Amerika, Australia og mange steder i Asia finnes det derimot et stort antall minoritetsgrupper som har en spesiell borgerrettslig stilling innen det moderne samfunnet, og som fortsatt omtales, og til dels omtaler seg selv, som stammer.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg