Betegnelse for en forholdsvis autonom folkegruppe med felles kultur og territorium, og med en sosial organisasjon som er basert på ideen om medlemmenes innbyrdes slektskap. I et evolusjonistisk perspektiv er stamme blitt betraktet som et sosiopolitisk stadium mellom flokk og høvdingdømme, et samfunn uten lagdeling og sentraliserte institusjoner som opprettholdes gjennom slektskapsrelasjoner, gjensidige rituelle forpliktelser og felles ansvar for konfliktløsning. Betegnelsen er også blitt brukt om alle samfunn som ikke er organisert i en stat, og om grupper som historisk ligger forut for den moderne sivilisasjon, som f.eks. israelske, germanske, keltiske og romerske stammer.

I dagligtale brukes stamme ofte svært upresist om etniske grupper av varierende størrelse og organisasjonsform, fra slektsgrupper til større politiske sammenslutninger og hele folk. Denne bruken går tilbake til kolonitiden, da f.eks. de aller fleste afrikanske folk ble kalt stammer. Kolonimaktene utnyttet tradisjonelle høvdinger og organisasjonsformer i en «splitt og hersk»-politikk som opprettholdt skillene mellom de ulike folkegruppene og hemmet fremveksten av en felles nasjonalfølelse, og de nye nasjonene har i stor grad gått inn for å bygge bro over etniske motsetningsforhold, både for å fremme nasjonalt samhold og for å bli kvitt stempelet som «primitive» stammesamfunn.

Det er misvisende å kalle f.eks. afrikanske folk i vår tid for stammer. Selv om mange har bevart en del tradisjonelle kulturtrekk og organisasjonsformer, er alle mer eller mindre integrert i storsamfunnets økonomi og politikk. Mange afrikanske folk teller dessuten flere millioner mennesker, spredt over store områder som ofte er fordelt på flere stater. I Nord- og Sør-Amerika, Australia og mange steder i Asia finnes et stort antall minoritetsgrupper som har en spesiell borgerrettslig stilling innen det moderne samfunnet, og som fortsatt omtales, og til dels omtaler seg selv, som stammer. Se f.eks. indianere og etnisk gruppe.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.