Dolmen, i europeisk arkeologi den vanlige betegnelse for den av megalittkulturens gravformer som på nordisk område kalles dysse.