Gråor, rakletre eller stor busk i bjørkefamilien, med sagtakkede, eggformede blad. Gråor finnes i flere underarter: Vanlig gråor, A. incana ssp. incana, er et tre, 3–15 m høyt, vanlig på fuktige steder i lavlandet, spesielt i kyststrøkene fra Østlandet til Finnmark. Kolagråor, A. incana ssp. kolaënsis, er en stor busk eller lite tre 0,5–4 m høyt, som vokser på næringsrik grunn i fjellskogen nord til Finnmark, opp til 1000 meter over havet i Vågå. Se også or og svartor.