Stripet orebladbille, billeart i familien bladbiller (Chrysomelidae). Tilsvarer stort sett blå orebladbille, men opptrer langt vanligere og kan periodevis forårsake store herjinger på oreskog. Den voksne billen er 4–5 mm, brungul med en mørk stripe på hver side av dekkvingene og med svart underside. Den gnager hull i bladene, men det er gnaget på bladundersiden av de gråhvite til brunaktige larvene som betyr mest. De spiser opp overhud og bladkjøtt (skjeletterer) uten å røre nervenettet. Trærne, særlig gråor, kan bli helt brune. I Sør-Norge har herjingsår forekommet flere ganger opp gjennom 1900-tallet, særlig på Vestlandet.