Kolagråor, underart av gråor i bjørkefamilien. Busk eller lite tre, 0,4–4 m høyt med gulgrå bark og avrundede, rundtannede blad som er snaue eller med litt hår på nervene. Kolagråor vokser langs bekker og elver og i myrkanter, for det meste på næringsrik grunn. Den er vanlig i Finnmark og Troms og i fjellskogen, opp til 1000 m o.h. i Oppland.