Bjørkefamilien er en plantefamilie blant de tofrøbladete blomsterplantene. Familien består av løvfellende trær og busker. I tillegg til bjørkeslekta hører også or og hassel til i familien. Hvert individ er tokjønna, men har enkjønna blomster. Hannblomstene er samla i tette, hengende blomsterstander som kalles rakler. Artene er vindpollinerte og pollen fra flere av artene gir opphav til allergiske reaksjoner hos mange mennesker. Hele artikkelen

Ny artikkel