Bjørkefamilien, trær og busker med enkjønnede blomster i rakler. Begge kjønn på samme tre. Hit hører slektene bjørk og or med til sammen 95 arter.