Or er en planteslekt i bjørkefamilien med om lag 35 arter, hvorav to er viltvoksende i Norge: gråor og svartor. Artene er trær og busker. Or er rakletrær og -busker med sagtakkete blad og stilkete vinterknopper med to knoppskjell. Ved frømodningen blir hunnrakleskjellene treaktige, og raklen ligner da en liten kongle, såkalt orekongle, men dette er altså ikke kongler på samme måte som hos bartrær. Hele artikkelen

Ny artikkel