fartsområde

Illustrasjon av noen innenriks fartsområder. Øverst viser det skraverte området Liten kystfart. Denne strekker seg ut til 20 nautiske mil fra grunnlinjen. Nederst et lite utsnitt av norskekysten hvor fartsområde 1, 2 og 3 vises. Fartsområde 4 finnes bare noen få plasser, og her ser vi at Liten kystfart grenser til fartsområde 3.

Innenriks fartsområder
Lisens: CC BY SA 3.0

Artikkelstart

Fartsområde er et definert geografisk område et skip er sertifisert for å seile i. Dette område vil ha betydning for konstruksjon, utrustning, driften av skipet, samt dimensjonering og kvalifikasjon på den pålagte bemanningen. Hvilket fartsområde skipet er sertifisert for vil fremgå av skipets sertifikater. I Norge er det Sjøfartsdirektoratet som står for sertifisering av skip og besetning.

Fartsområdene er bestemt og beskrevet i Forskrift om fartsområder som følgende:

Innenriks fart

Fart på innsjøer og elver i Norge, og fart på den norske kyst, unntatt fart rundt Svalbard og Jan Mayen.

  • Fartsområde 1: Fart på helt innelukket farvann. Fart på norske innsjøer og elver, og indre deler av fjorder og annet norsk farvann hvor det som regel kan regnes med smult farvann.
  • Fartsområde 2: Fart på beskyttet farvann. Fart på norsk farvann som er beskyttet mot bølger og vind fra åpent hav, samt alle innenfor liggende farvann.
  • Fartsområde 3: Innaskjærs fart hvor åpne havstrekninger på over 5 nautiske mil ikke passeres. Fart på den norske kyst hvor skipet ikke passerer noen strekninger på over 5 nautiske mil som er uten beskyttelse mot bølger og vind fra åpent hav, samt alle innenfor liggende farvann.
  • Fartsområde 4: Innaskjærs fart hvor åpne havstrekninger på over 25 nautiske mil ikke passeres. Fart på den norske kyst hvor skipet ikke passerer noen strekning på over 25 nautiske mil som er uten beskyttelse mot bølger og vind fra åpent hav, samt alle innenfor liggende farvann.
  • Liten kystfart: Fart på den norske kyst, hvor skipet passerer åpne havstrekninger på over 25 nautiske mil, samt alle innenfor liggende farvann, dog slik at skipet aldri befinner seg lenger utenfor kysten enn 20 nautiske mil av grunnlinjen. Farvannet rundt Stadlandet regnes som liten kystfart.

I tillegg til fartsmrådene 1–4, kan skip bli sertifisert i henhold til et EU-direktiv som er tatt inn i Forskrift om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart. Dette er inndelt i fartsområdene A, B, C og D, hvor C- og D-områdene bygger på sannsynlighet for skipene skal bli utsatt for bølger over en gitt grense.

Utenriks fart

All fart utenfor innenriks fart.

  • Kort internasjonal reise: En internasjonal reise hvor fartøyet ikke fjerner seg mer enn 200 nautiske mil fra havn eller sted hvor passasjerer eller besetning kan bringes i sikkerhet, og hvor avstanden mellom siste anløpshavn i det land hvor reisen begynner og siste bestemmelsessted ikke overstiger 600 nautiske mil.
  • Internasjonal reise: En reise fra et land som omfattes av Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS) til en havn utenfor dette land eller omvendt, og i denne henseende skal ethvert territorium for hvis internasjonale forhold en kontraherende regjering er ansvarlig, eller for hvilket FN er den administrerende myndighet, betraktes som et særskilt land.
  • Uinnskrenket fart: Fart på alle farvann.

Fartsområder for fiskefartøy

For fiskefartøy som er innført i merkeregisteret for fiskefartøyer defineres i tillegg fartsområder for fjordfiske, kystfiske, bankfiske (I og II), havfiske og fiske i isfarvann (I og II).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Kjerstad, Norvald (2021). Fremføring av skip for maritime studier. Fagbokforlaget.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg