Drakestredet, eng. Drake Passage (etter Francis Drake), strede mellom Sør-Amerika og Antarktis, forbinder Atlanterhavet og Stillehavet, ca. 900 km bredt, største dyp 4750 m. Stredet spilte en viktig rolle i skipsfarten før åpningen av Panamakanalen i 1914.