Grunne, en forhøyning av sjøbunnen, farlig for skipsfarten. Fiskegrunneeller fiskebankebetegner i alminnelighet et større eller mindre område som er grunnere i forhold til omgivelsene.