Wang Ching-wei, kinesisk politiker. Sluttet seg til Sun Yat-sen 1905; dømt til døden 1910 for å ha planlagt å myrde regenten, men benådet og løslatt etter revolusjonen 1911. Stod sentralt i oppbyggingen av Kuomintang, hvor han som leder for venstrefløyen kom i motsetningsforhold til Chiang Kai-shek. Ledet opposisjonsregjeringer i Guangzhou (1925–26) og Wuhan (1927); forsonet med Chiang 1932. Statsminister og leder for Kuomintang 1932–35, utenriksminister 1933–35. Ledet 1940–44 i Nanjing en marionettregjering for de japanskokkuperte områder i Kina.