Liang Qichao, kinesisk forfatter og klassisist, elev av Kang Youwei; dennes medarbeider i reformbevegelsen 1890–1911. Kjempet fra 1912 for republikken og var en tid medlem av regjeringen, deltok i Versailles-konferansen. Fra 1919 til sin død professor ved Qinghua-universitet (tidligere Tsinghua) i Beijing. Begynte tidlig å interessere seg for Vestens litteratur, foretok mange reiser i Europa og Amerika, og hevdet at Kina burde lære av Vesten, men samtidig bevare sine tradisjoner.