Orator, fremragende taler; veltalende person; stortaler, også: en som bruker store gester og svulmende uttrykk.