Kinas historie

Fagansvarlig

Ivo Spira

Universitetet i Oslo

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 3 kategorier:

  1. Folkerepublikken Kinas historie
  2. Kinas eldre historie
  3. Republikken Kinas historie 1912 - 1949

Inneholder 6 artikler: