Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

kommune i Nordland fylke, ytterst i Lofoten , bare Røst ligger enda lenger ut. Kommunen fikk sine nåværende grenser i 1928 da Røst ble utskilt som egen kommune.

Natur

Består av selve Værøya (15,7 km2), Mosken (1,5 km2) og enkelte småøyer. Mosken er nærmest en klippeøy, og også Værøya er berglendt med bratte fjellskråninger. Høyeste topp er Nordlandsnubben, 450 moh. Bare øst og nord på Værøya er det utviklet en strandflate. Berggrunnen er av prekambrisk alder, mest gneisbergarter, og enkelte steder litt gabbro.

Bosetning

Værøy er fylkets fjerde minste kommune i folketall, den tredje minste i areal. All bosetning finnes på strandflaten nord og øst på Værøya, det meste konsentrert omkring Sørlandsvågen i sørøst, med fiskeværet Røstnesvåg og tettstedet og administrasjonssenteret Sørland (Sørværøy, 552 innb. 2006). I tiårsperioden 1996–2006 gikk folketallet tilbake med 10,2 % mot 3,9 % i Lofoten som helhet.

Næringsliv

Værøy er en utpreget fiskerikommune, hvor de fleste lever av fiske eller fisketilvirkning på land. Fiskeflåten består av enkelte store og en rekke mellomstore og mindre fartøyer som hovedsakelig driver fiske etter torsk i nære farvann. Fisket drives året rundt, men lofotfisket om vinteren er viktigst, og en stor del av fangsten går til salting og henging. Det finnes over 10 fiskebruk på Værøya, de fleste konvensjonelle, men også filetfabrikker, fryserier m.m. Her finnes også slipp og mekanisk verksted. Jordbruket er ubetydelig, men det drives noe sauehold. Kraftbehovet dekkes av A/S Lofotkraft med sjøkabel fra Moskenesøya.

Samferdsel

Kommunikasjonsmessig er Værøy knyttet til Bodø. Daglig bilfergeforbindelse mellom Bodø og Værøy, 3–4 ganger ukentlig også til Moskenes og Røst. Værøy helikopterlufthavn for rutetrafikk åpnet 1997 (landets første) med daglige flygninger til Bodø.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Værøy hører til Nordland politidistrikt, Salten tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Lofotrådet sammen med FlakstadMoskenesRøstVestvågøy og Vågan.

Værøy kommune tilsvarer soknet Værøy i Bodø domprosti (Sør-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Værøy til Vesteraalens og Lofotens fogderi i Nordlands amt.

Delområder og grunnkretser i Værøy

For statistiske formål er Værøy kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 2 grunnkretser: Sørværøy og Nordværøy.

Historikk og kultur

I en dyp hule på Sandene er det gjort funn av hulemalerier, trolig 3500 år gamle. Ved Nordland er det funnet flere gravhauger og hustufter fra steinalderen. Her står også Nord-Værøy kirke, flyttet fra Vågan i 1799, opprinnelig bygd i 1714, men ombygd og restaurert i nyere tid. Den nye Værøy kirke i sør er fra 1939. Værøy har en særpreget natur med gode fiskemuligheter og flere fuglefjell. Mest kjent er Mostadfjellet lengst sør, og særlig er det mye lundefugl her. På Værøy finnes det ennå en liten bestand av den sjeldne lundehunden. Flere overnattingsmuligheter.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1988) har en sølv lundefugl mot en blå bakgrunn; fuglen er vanlig i øykommunen.

Navnet. Første ledd av norrønt veðr, 'vær', som kan sikte til at her er det værhardt.

Anbefalt litteratur

Anbefalt lenke

Forfatter av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 07.04.2016

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.