Opphalingsbedding, benyttes ved skipsverft for å gjøre mindre fartøyers undervannsskrog tilgjengelig for vedlikehold og reparasjon; er et alternativ til dokk. Slipp består av et slakt skråplan med to eller tre skinner ned mot og videre ut i sjøen. En vogn med kjøl- og sideblokker for skipet kjøres ned i vannet, skipet bringes inn over denne, og vognen med skipet trekkes opp på det tørre ved hjelp av en kraftig vinsj.