Sørland, tettsted og administrasjonssenter i Værøy kommune, Nordland, ligger på den sørøstre delen av Værøya i Lofoten. Fiskevær med adskillig fiskeindustri og noe verkstedindustri. Sørland har daglig flysamband med Bodø (helikopter), likeledes bilfergeforbindelse Moskenes–Værøy–RøstBodø. Værøy kirke, en langkirke i mur fra 1939, ligger i tettstedet.