Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Ramberg.

Flakstad. av Lars Mæhlum. CC BY SA 3.0

Flakstad, kommune i Nordland fylke, i Lofoten. Flakstad omfatter Flakstadøya og nordre del av Moskenesøya; grenser til kommunene Vestvågøy i øst og Moskenes i vest. Flakstad var fra 1964 til 1976 en del av Moskenes kommune.

Natur

Berggrunnen er av prekambrisk alder og består av magmatiske bergarter. Øyene er dypt innskåret av fjorder, Flakstadpollen og Skjelfjorden på Flakstadøya og Selfjorden på Moskenesøya. Den strie Nappstraumen skiller Flakstad fra Vestvågøy i nordøst, og Sundstraumen går mellom Flakstadøya og Moskenesøya. Landskapet er berglendt, med glattskurte, bratte fjell og med alpelignende fjellformasjoner. Det høyeste punkt er Stjerntinden (934 moh.) på sørlige del av Flakstadøya. Lave, flate partier finnes særlig i midtre og nordlige deler, som rundt kirkestedet Flakstad og Vareid. Det vokser lite skog i kommunen. I tillegg til noe bjørkeskog finnes det plantefelt med gran.

Bosetning

Folketallet i kommunen har etter 1950 stort sett vært preget av tilbakegang, og folketallet i 2008 utgjorde 1445 mot 2181 i 1950. Befolkningen bor relativt spredt rundt i kommunen, men med tettest bosetting på Flakstadøya som har 78 % av kommunens befolkning (Ramberg, Skjelfjord og Napp); en viss konsentrasjon også i Fredvang på Moskenesøya. Kommunens administrasjonssenter, Ramberg, ligger på Flakstadøya om lag midt i kommunen.

Næringsliv

Kommunens næringsliv er dominert av fisket. Fiskeflåten består hovedsakelig av mindre båter, og lofotfisket er det dominerende fisket. Største fiskevær er Napp. Det er flere fiskeoppdrettsanlegg i kommunen. Driften i jordbruket er hovedsakelig basert på kombinasjonsbruk med sauehold foruten noen større bruk med storfehold. Primærnæringene sysselsetter i alt 31 % av arbeidstakerne, hvorav 28 % i fiske og fangst (2001). Det finnes dessuten noe industri i kommunen, nært knyttet til fisket. Det kan nevnes fiskeribedrifter i Fredvang, Mølnarodden, Sund, Ramberg og Napp og slipp i Skjelfjord, mekanisk verksted i Sund. Solbjørnvatnet nordvest på Moskenesøya er regulert, og i Solbjørnelva ligger kommunens eneste kraftverk (4,2 MW).

Samferdsel

Kong Olavs vei (E 10) går gjennom kommunen. Kåkern bru, en 303 m lang betongbro (fritt-frembygg-metoden), forbinder Flakstadøya og Moskenesøya. Undersjøisk veitunnel under Nappstraumen mellom Vestvågøya og Flakstadøya. Fredvangbruene knytter Fredvang og Moskenesøya til Flakstadøya og hovedveinettet i Lofoten. For øvrig bussforbindelse med øvrige deler av Lofoten.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Flakstad hører til Nordland politidistrikt, Lofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Lofotrådet sammen med MoskenesRøstVestvågøyVærøy og Vågan.

Flakstad kommune tilsvarer soknet Flakstad i Lofoten prosti (Sør-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Flakstad til Vesteraalens og Lofotens fogderi i Nordlands amt.

Delområder og grunnkretser i Flakstad

For statistiske formål er Flakstad kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 10 grunnkretser: Myrland/Sandnes/Napp, Vikten/Våreide/Kilan, Nusfjord/Strømø, Nesland/Skjelfjord, Ramberg/Flakstad, Sund/Strømsnes, Mølnarodden/Andopen, Krystad/Selfjord, Hovdan/Torsfjord/Korshav og Valle/Ytresand.

Historikk og kultur

I SundFlakstadøya er det et fiskerimuseum med bl.a. gamle båter og båtmotorer. Her er også en kunstsmie. På Vikten i nord er en glassblåserhytte. Rorbu- og sjøhuscamping finnes flere steder i kommunen, bl.a. i de gamle fiskeværene Nusfjord og Fredvang. I Nusfjord er bebyggelsen fra 1800-tallet godt bevart. Flakstad kirke, nordvest for Ramberg, er en tømret korskirke fra 1780, restaurert 1938. Den antas å være bygd av russisk drivtømmer.

Kommunevåpen

Våpenet (godkjent 1989) har en sølv tørnbolt mot en blå bakgrunn; symboliserer tilhold og trygghet for kystfolket.

Navnet kommer antagelig av flag, 'bergvegg'.

Anbefalt lenke

Videre lesning

Forfatter av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 07.04.2016

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.