Tingvoll

Tingvoll er en kommune i Møre og Romsdal fylke, på Nordmøre, sørøst for Kristiansund. Tingvoll består av den langstrakte halvøya mellom Halsafjorden/Trongfjorden i øst og Tingvollfjorden i vest, samt Aspøya ved munningen av Tingvollfjorden. Tingvoll ble opprettet som kommune 1837 i forbindelse med innføringen av det lokale selvstyret. Fra kommunen ble Øre og Straumsnes utskilt som egne kommuner i henholdsvis 1855 og 1866. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Tingvoll

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt