Timsah, innsjø i Nildeltaet i Egypt.Timsahsjøen ligger i et forkastningssone som strekker seg fra Middelhavet til Bittersjøene. Langs denne forkastningssonen går Suezkanalen. Timsahsjøen er mindre enn en meter dyp og utgjør et sumpområde.