Arab. Nahr Atbarah, Atbara, bielv fra øst til Nilen, springer ut på den etiopiske høyslette og munner ut i Nilen ved byen Atbarah, 880 km lang. Middelvannføring ved munningen er 300 m3/s, men med store årlige svingninger.