Afrika

Afrika er den nest største verdensdelen. Arealet er på 30,3 millioner kvadratkilometer; det utgjør 20,4 prosent av Jordens landareal.Middelhavet og Gibraltarstredet skiller Afrika fra Europa mot nord. Afrika har landforbindelse med Asia mot nordøst; Suezkanalen betraktes som skillet mellom de to verdensdelene. For øvrig er Afrika omgitt av Atlanterhavet mot vest, Det indiske hav mot sørøst og øst, og Rødehavet i nordøst.Det høyeste fjellet er Kilimanjaro i Tanzania, 5895 meter over havet. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Maren Sæbø

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 28 artikler:

I

  1. Ifni

W

  1. Wadai