Bahr al-Ghazal, elv og sumpområde i Sør-Sudan. Elven er 716 kilometer lang og utgjør Nilvassdragets største tilførselselv fra vest. Elven oppstår fra tallrike elver som kommer fra vannskillet mot Den sentralafrikanske republikken i vest og Den demokratiske republikken Kongo i vest. De mange små bielvene, hvor de viktigste er Jur, Tonj og Bahr al-Arab, samles i en vifteform og danner Bahr al-Ghazals hovedløp. Elven renner med en nesten umerkelig strøm, og den er ofte fylt av flytende plantemasser, sudd, til stor ulempe for elvetrafikken.