Sunnfjord (kommune)

Faktaboks

Landareal
2 069 km²
Innbyggertall
21 959
Fylke
Vestland
Kommunenummer
4647
Høyeste fjell
Snønipa (1827 moh.) på grensa til Gloppen

Førde sentrum.

Naustdal. Naustdalsfossen og elven Nausta ved administrasjonssenteret. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Gaular. Råheimsdalen med Gaula i forgrunnen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Jølster. Astruptunet ved Jølstravatnet.

Jølster
Av /※.

Gaularfjellet.

Artikkelstart

Sunnfjord er en kommune i Vestland fylke. Den nye kommunen ble til ved sammenslåing av Førde, Naustdal, Gaular og Jølster kommuner som er del av en landsomfattende kommunereform.

Sunnfjord kommune omfatter området omkring Førdefjorden og Holsendalen. Sunnfjord kommune grenser til Kinn og Gloppen i nord, Stryn og Luster i øst, Sogndal i sørøst, Høyanger og Hyllestad i sør og Askvoll i vest.

Natur

Berggrunnen i Sunnfjord består av gneis som tilhører Gneisregionen. Et par mindre områder med gabbro og eklogitt finnes ved Førdefjorden og ved sørenden av Haukedalsvatnet. Devonsk sandstein og konglomerat danner Kvamshesten på 1209 meter og Blegja på 1304 meter over havet. Kambrosiluriske sedimenter finnes på fjordbreddene spesielt på sørsiden av Førdefjorden.

De høyeste fjelltopper i Sunnfjord finnes i øst. Blåfjellet på 1390 meter over havet ligger i nordøst på grensen til Gloppen. Aller høyest når Jostedalsbreens platå omkring 1800 meter og SnønipaMyklebustbreen på 1827 meter over havet. Grovabreens høyeste punkt sør for Jølstravatnet ligger 1472 meter over havet.

Terrenget i Sunnfjord faller mot kysten i vest. Bratte, trange dalfører vider seg ut vestover til brede, fruktbare dalbotner. De nederste delene av Holsendalen har svakt fall, og dalbotnene er brede med skogkledde og dyrkede terrasser av elvegrus og sand.

Bebyggelse

Bosetningen i Sunnfjord kommune er konsentrert til tettstedet og administrasjonssenteret Førde og hoveddalføret opp til Moskog. Ellers er det jevn bosetning i dalene og noe mer spredt langs fjorden. Det forventes at folketallet i Sunnfjord vil ligge stabilt i overkant av 10 000 frem til 2050.

Næringsliv

Sunnfjord har et lunt klima der jordbruk er viktig. Storfe- og saueholdet er av særlig betydning ved siden av laksefiske i Gaula. Gaula er en betydelig lakseelv, som er utbygd med laksetrapper.

Industrien i Sunnfjord er beskjeden. Foruten meieri i Bygstad finnes noe trevareindustri og sagbruk for skurtømmer. Det er videre steinbrudd for eklogittEngebøfjellet med utskipningskai i Vevring.

Sunnfjord er en mellomstor kraftkommune med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 602 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er 38 kraftverk i kommunen og høyeste fallhøyde er 775 meter. Gaularvassdraget er vedtatt vernet mot kraftutbygging etter Verneplan IV.

Samferdsel

Sunnfjord er et viktig trafikknutepunkt. Riksvei 5 går fra Skei langs Kjøsnesfjorden med tunnel under Jostedalsbreen til Fjærland i Sogn. E39 kalles ytre stamvei på Vestlandet og går fra Førde langs Jølstra og nordsiden av Jølstravatnet til Sandane i Gloppen. På sørsiden av Førdefjorden går fylkesvei 609 til Askvoll, og på nordsiden av fjorden går fylkesvei 611. Førde har også hovedstasjon for Firda billag, som er fylkets største rutebilselskap. I Førde er ellers havn, og kortbaneflyplass ligger på Bringeland sør for tettstedet. Det går hurtigbåt fra Førde til Askvoll og Bergen.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Førde er administrasjonssentrum i Sunnfjord kommune. Her er videregående skoler, folkehøyskole og jordbruksskole. Videre finnes Høgskolen i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane Kunstmuseum.

Sunnfjord hører til Vest politidistrikt, Sogn og Fjordane tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Samarbeidsforum i Sunnfjord sammen med Kinn.

Sunnfjord kommune tilsvarer de seks soknene Førde, Gaular, Holsen/Haukedalen, Helgheim, Ålhus og Naustdal i Sunnfjord prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Sunnfjord til Sønd- og Nordfjord fogderi i Nordre Bergenhus amt.

Delområder og grunnkretser i Sunnfjord

For statistiske formål var Sunnfjord kommune (per 2020) inndelt i syv delområder med til sammen 74 grunnkretser:

  • Førde aust: Haukedalen, Holsen, Mo/Åsen, Sunde/Kussli, Sundsdalen
  • Førde vest: Ervik, Kråkenes, Ulltang, Øvre Steinen, Halbrend/Steiene, Halbrendsholten, Ytre Hafstad, Førde sentrum, Hafstad, Bruland, Slåttebakkane, Reset
  • Førde nord: Angedal, Furebø, Vie, Hjelle/Vie/Tefre, Grovene/Flata, Tåene/Presteholten, Haugum/Hundvebakke, Bergum/Hornnes, Erdal
  • Gaular: Øvrebotten, Eldal/Mjell, Viken, Hestad, Skudal, Senneseth, Steien, Sande, Sygna, Lunde, Skilbrei/Hjelmeland, Lien, Kvamme, Osen, Birkeland og Kårstad
  • Ålhus: Eikås, Langhaugane, Hjellbrekke, Vassenden nord, Vassenden sør, Sanddal, Svidal, Ålhus
  • Helgheim: Myklebost, Årdal, Helgheim, Fugle, Skei, Kjøsnesfjorden, Førde, Klakegg, Veiteberg, Åmot
  • Naustdal: Kvellestad, Vevring, Redal, Helle, Frammarsvik, Naustdal vest, Naustdal aust, Åse, Horstad vest, Horstad aust, Ullaland nord, Ullaland sør og Fimland

Historikk og kultur

Førde

På Bruland like øst for Førde tettsted er en fredet bygning, Futegarden. I Førde tettsted ligger Fylkesgalleriet i Sogn og Fjordane med eldre og nyere norsk billedkunst og kunsthåndverk. Sunnfjord museum mellom Moskog og Bruland er et distriktsmuseum med blant annet gårdstun og husmannsplass. Førde Internasjonale Folkemusikkfestival arrangeres årlig. Teater Vestland ble etablert i 1977 med navnet Sogn og Fjordane Teater, navneendring fra 1. januar 2020. Førde kirke er ei langkirke i tre som ble bygd i 1885 og ombygd i 1947. Kirka har altertavle og prekestol fra 1600-tallet. I 1988, 1997, 2008 og 2017 ble Landsskytterstevnet avholdt i Førde.

Gaular

Hestad kapell i Viksdalen var opprinnelig stavkirke fra 1327. Stavkirka ble revet og bygd opp igjen som kapell i 1805 med deler av de samme materialene. Kapellet ligger i Hestad landskapsvernområde.

Sande kirke er ei langkirke i tre fra 1864 med altertavle opprinnelig fra 1620. Viksdalsmaling (rosemaling) og trehusflid var lokalt viktige næringer i Gaular. På 1700- til 1900-tallet var tønneproduksjon en viktig næring. I perioden 1923–1938 ble det ryddet 21 småbruk i Gaular med tilskudd fra Ny Jord, se bureising.

Jølster

Ved kirken på Ålhus finnes tuftene av en borg som høvdingen Audun Hugleiksson (1240–1302) lot bygge. På sørsiden av Jølstravatnet bodde maleren Nikolai Astrup, som har malt en rekke bilder med motiv fra Jølster. Astruptunet er nå museum. På Ålhus ligger Eikaasgalleriet med blant annet fast utstilling av kunstneren Ludvig Eikaas, åpnet i 1994. Det er et bygdetun i Stardalen.

Jølster har tre kirker. Ålhus kirke er ei langkirke i tre bygd 1795, med en del inventar fra ei stavkirke som tidligere stod på samme sted. Helgheim kirke er ei langkirke i tre bygd 1877. Ei ny arbeidskirke, Vassenden kirkesenter, stod ferdig i 2002.

Jølster Skisenter sør for Vassenden med hopp- og alpinbakke.

Naustdal

Naustdal kirke med kirkegård.
Av .

Naustdal kirke er ei langkirke i tre, som ble bygd i 1891 med portal fra 1200-tallet i kirkegårdsmuren. Vevring kirke er ei langkirke i tre fra 1846 som ble påbygd i 1946 og 1987.

Over Slettehaug ved Førdefjorden sto tre måneder før frigjøringen i 1945 det største luftslaget i Norge. Her er Luftkampmuseet i Naustdal. 18. februar 1982 skjedde en av de verste rasulykkene på norske veier da fire medlemmer av New Jordal Swingers mistet livet.

Navn

Første ledd av navnet Sunnfjord, sunn, betyr 'sør', brukt om en fjord som ligger mot sør, her i forhold til Nordfjord.

Kommunevåpen

Kommunevåpenet uttrykker fire elver og en foss, som symboliserer at fire vassdrag går sammen og gir energi. Sunnfjord har over 50 fossefall i de fire elvene Nausta, Gaula, Anga og Jølstra.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg