Bruland, tidligere embetsmannsgård i Førde kommune, Sogn og Fjordane, sørøst for tettstedet. Hovedbygningen fra ca. 1750, som opprinnelig stod på Svanøy, ble flyttet hit omkring 1790 og er fredet. Bruland er kjent fra Hjalmar Christensens roman Fogedgaarden (1911).