Sel, kommune i Oppland fylke, i Nord-Gudbrandsdal, omfatter hoveddalen fra Sjoa til 20 km nord for Otta, på vestsiden dessuten nedre deler av Sjoas og Ottas dalfører. På østsiden når Sel inn i den vestlige del av Rondane. Kommunen ble dannet i 1965 ved sammenslåing av Sel, Heidal og deler av Vågå og Nord-Fron kommuner.

Fjellvidda ligger jevnt over på 1000 moh., i Rondane når toppene over 2000 moh. (Storronden 2138 moh.). I den sørlige delen, fra Ottadalen og over mot Heidal, består berggrunnen av fyllitt, for øvrig av hard, lys sparagmitt. Sør for Otta er det skifer- og klebersteinsbrudd i fyllitten. En del av Rondane nasjonalpark ligger i Sel. I Uladalen finnes noen eiendommelige jordpyramider, Kvitskriuprestinn. Ved Ulas utløp i Lågen ligger Selsmyrene.

Om lag 59 % av folkemengden bor i kommunens i alt fem tettsteder (2016), administrasjonssenteret Otta (1737 innb.), Nord-Sel (437 innb.) og Sandbumoen (288 innb.) i hoveddalføret og Dale (675 innb.) i Ottadalen og Bjølstad (397 innb.) i Heidal. siden 1980-årene er folketallet gått noe tilbake; i tiårsperioden 2007-2016 med 2,7 %.

Sel er tradisjonelt en jord- og skogbrukskommune, med gammel turisttrafikk. Bryting og foredling av kleberstein og skifer er en gammel næring som fortsatt holdes i hevd, bl.a. gjennom produksjon av prydgjenstander. Jordbruket drives med vekt på fôrproduksjon og husdyrhold, og det er fremdeles vanlig med seterdrift. Industrien i Sel domineres av fire bransjer, trevareindustri, bl.a. produksjon av vinduer (32 % av industriens sysselsatte 2004), produksjon av mineralske produkter, bl.a. steinindustri (27 %), grafisk industri (18 %) og næringsmiddelindustri (17 %).

Viktige trafikkårer går gjennom Sel. Langs Lågen går Dovrebanen og E 6, og fra Otta går helårsveien Rv. 15 over til Nordfjord. Fra Sjoa stasjon går Fv. 257 nordvestover gjennom Heidal til Randsverk i Vågå.

Otta er sentrum for Nord-Gudbrandsdal og har bl.a. flere regionale kontorer og videregående skole.

Sel hører til Innlandet politidistrikt, Nord-Gudbrandsdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Nord-Gudbrandsdal regionråd sammen med Dovre, Lesja, Lom, Skjåk og Vågå.

Sel kommune tilsvarer de tre sokna Heidal, Nord-Sel og Sel i Nord-Gudbrandsdal prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Sel til Nordre Gudbrandsdalen fogderi i Kristians amt.

For statistiske formål er Sel kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 33 grunnkretser:

  • Sel: Ula, Formo, Høvringen, Strand, Laurgard, Rustdalen, Tolstadåsen, Rondane, Selsverket
  • Otta: Loftsgård, Kleivmellom, Ottekren, Mostugu, Bekken, Kringen, Rusten, Hjellum, Selsjord, Solhjem, Dahle, Aasaaren, Veggum
  • Heidal: Sandbu, Varphaugen, Sjoa, Faukstad, Nerdalen, Bjølstadmo, Øverdalen, Sjolia, Skogbygda, Leirflata, Murudalen

Kommunen har stor turisttrafikk, både gjennomgangstrafikk og mer fast belegg, særlig på anleggene i ytterkanten av Rondane ved de store setergrendene Høvringen og Mysuseter. Ved Kringen sør for Otta står Sinclairstøtten til minne om skottetoget i 1612. Flere fredede gamle gårdsanlegg, særlig i Heidal. På Nord-Sel ligger flere fredede gårdstun, bl.a. Romundgard og Laurgard, samt den konstruerte middelaldergarden Jørundgård, som ble bygd til filmatiseringen av Kristin Lavransdatter (1995). Pilegrimsleden går gjennom Sel. Sel kirke er en korskirke i tømmer, bygd 1742, med døpefont i kleberstein fra middelalderen. Nord-Sel kirke er en langkirke i tre, bygd 1932. Sel kommunestyre har vedtatt bystatus for Otta.

Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Kommunevåpenet (vedtatt 1985) har en hornblåsende gull kvinneskikkelse sett fra siden mot en blå bakgrunn; henspiller på Prillarguri, som skal ha blåst på lur for å varsle om skottehærens ankomst ved Kringen 1612.

Navnet kommer av norrønt sil, stilleflytende vann i elv eller bekk.

  • Bakke, Odd: Otta gjennom 100 år : 1896-1996, 1996, isbn 82-994014-0-2, Finn boken
  • Eide, Hans Jakob: Ottadalen : befolkning, næringsliv og samferdsel, 1958, Finn boken
  • Teigum, Ivar: Bygdebok for Vågå og Sel, 2001-2009, 4 b., isbn 82-993503-2-8, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.