Sel

Faktaboks

Landareal
888 km²
Innbyggertall
5 789
Administrasjonssenter
Otta
Fylke
Innlandet (fra 01.01.2020, tidligere Oppland)
Innbyggernavn
selvær
Målform
nøytral
Kommunenummer
3437 (fra 01.01.2020, tidligere 0517)
Høyeste fjell
Storronden (2138 moh.)
Kommunevåpen

Sel. Utsikt mot øvre del av Selsmyrene og tettstedet Nord-Sel. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Sel
Av /KF-arkiv ※.

Heidal har mange store gårdsanlegg med fredede bygninger. Her sees Kruke i Øvre Heidal med flere fredede hus, som ligger på en terrasse i landskapet. Terrassen består av finstoffrikt morenemateriale avsatt av dalbreer ved begynnelsen av siste istid, som senere har fått sin form ved breerosjon.

Av /KF-arkiv ※.
Kommunesenteret Otta er regionsenter for Nord-Gudbrandsdal.

Sel er en kommune i Innlandet fylke, i Nord-Gudbrandsdal. Kommunen omfatter hoveddalen fra Sjoa til 20 kilometer nord for Otta, på vestsiden dessuten nedre deler av sideelvene Sjoas og Ottas dalfører. På østsiden når Sel inn i den vestlige delen av Rondane. Kommunen ble dannet i 1965 ved sammenslåing av Sel, Heidal og deler av Vågå og Nord-Fron kommuner.

Natur

Fjellvidda ligger jevnt over på 1000 meter over havet, i Rondane når toppene over 2000 meter over havet (Storronden 2138 meter over havet). I den sørlige delen, fra Ottadalen og over mot Heidal, består berggrunnen av fyllitt, for øvrig av hard, lys sparagmitt. Sør for Otta er det skifer- og klebersteinsbrudd i fyllitten. En del av Rondane nasjonalpark ligger i Sel. I Uladalen finnes noen eiendommelige jordpyramider, Kvitskriuprestinn. Ved Ulas utløp i Lågen ligger Selsmyrene.

Befolkning og bosetning

53 prosent av innbyggerne bor i kommunens i alt fire tettsteder, administrasjonssenteret Otta (1737 innbyggere i 2019) og Sandbumoen (264 innbyggere) i hoveddalføret, Dale (669 innbyggere) i Ottadalen og Bjølstad (394 innbyggere) i Heidal. Siden 1980-årene er folketallet gått noe tilbake; i tiårsperioden 2009–2019 med 3,8 prosent.

Næringsliv

Bryting av skifer (ottaskifer) er en gammel næring i Sel. Fortsatt brytes skifer i et visst omfang i fjellet omkring Otta.
Ottaskifer

Sel er tradisjonelt en jord- og skogbrukskommune, med gammel turisttrafikk. Bryting og foredling av kleberstein og skifer er en gammel næring som fortsatt holdes i hevd, blant annet gjennom produksjon av prydgjenstander. Jordbruket drives med vekt på fôrproduksjon og husdyrhold, og det er fremdeles vanlig med seterdrift. Industrien i Sel domineres av tre bransjer, trevareindustri, blant annet produksjon av vinduer (35 prosent av industriens sysselsatte i 2018), steinindustri (27 prosent) og næringsmiddelindustri (33 prosent).

Samferdsel

Viktige trafikkårer går gjennom Sel. Langs Lågen går Dovrebanen og E6, og fra Otta går helårsveien riksvei 15 over til Nordfjord. Fra Sjoa stasjon går fylkesvei 257 nordvestover gjennom Heidal til Randsverk i Vågå.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Otta er sentrum for Nord-Gudbrandsdal og har blant annet flere regionale kontorer og videregående skole.

Sel hører til Innlandet politidistrikt, Nord-Gudbrandsdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Nord-Gudbrandsdal regionråd sammen med Dovre, Lesja, Lom, Skjåk og Vågå.

Sel kommune tilsvarer de tre sokna Heidal, Nord-Sel og Sel i Nord-Gudbrandsdal prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Sel til Nordre Gudbrandsdalen fogderi i Kristians amt.

Delområder og grunnkretser i Sel

For statistiske formål er Sel kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 33 grunnkretser:

  • Sel: Ula, Formo, Høvringen, Strand, Laurgard, Rustdalen, Tolstadåsen, Rondane, Selsverket
  • Otta: Loftsgård, Kleivmellom, Ottekren, Mostugu, Bekken, Kringen, Rusten, Hjellum, Selsjord, Solhjem, Dahle, Aasaaren, Veggum
  • Heidal: Sandbu, Varphaugen, Sjoa, Faukstad, Nerdalen, Bjølstadmo, Øverdalen, Sjolia, Skogbygda, Leirflata, Murudalen

Historikk og kultur

Kommunen har stor turisttrafikk, både gjennomgangstrafikk og mer fast belegg, særlig på anleggene i ytterkanten av Rondane ved de store setergrendene Høvringen og Mysuseter. Ved Kringen sør for Otta står Sinclairstøtten til minne om skottetoget i 1612. Flere fredede gamle gårdsanlegg, særlig i Heidal. På Nord-Sel ligger flere fredede gårdstun, blant annet Romundgard og Laurgard, samt den konstruerte middelaldergarden Jørundgård, som ble bygd til filmatiseringen av Kristin Lavransdatter (1995). Pilegrimsleden går gjennom Sel. Sel kirke er en korskirke i tømmer, bygd i 1742, med døpefont i kleberstein fra middelalderen. Nord-Sel kirke er en langkirke i tre, bygd i 1932. Sel kommunestyre vedtok bystatus for Otta i 2000.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (vedtatt i 1985) har en hornblåsende gullfarget kvinneskikkelse sett fra siden mot en blå bakgrunn. Det henspiller på Prillarguri, som skal ha blåst på lur for å varsle om skottehærens ankomst ved Kringen i 1612.

Navnet kommer av norrønt sil, stilleflytende vann i elv eller bekk.

Kart

Sel kommune

Eksterne lenker

Litteratur

  • Bakke, Odd: Otta gjennom 100 år : 1896-1996, 1996, isbn 82-994014-0-2, Finn boken
  • Eide, Hans Jakob: Ottadalen : befolkning, næringsliv og samferdsel, 1958, Finn boken
  • Teigum, Ivar: Bygdebok for Vågå og Sel, 2001-2009, 4 b., isbn 82-993503-2-8, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg