Ouverture, innledning til opera, oratorium, skuespill o.l.; i nyere tid også en selvstendig instrumentalkomposisjon (konsert-ouverture).