Pregnant musikalsk idé (melodisk/rytmisk/klanglig) som danner grunnlag for en større formutvikling. Et fugetema er oftest en kort, pregnant melodi, i musikk fra wienerklassisismen eller senere består tema gjerne av en eller flere symmetrisk bygde perioder. I fugen brukes temaet for det meste uforandret, i sonateformen som grunnlag for det tematiske arbeidet i gjennomføringsdelen.