Cello, fiolonsell, violoncell, strykeinstrument med 4 strenger, en fiolin i stort format, stemt i C G d a (en oktav dypere enn bratsjen) og omfang C–a2. I symfoni- og strykeorkester er cello et av de viktigste instrumentene, som det også er komponert en rik sololitteratur for. Celloens historie er ikke fullt klarlagt; sannsynligvis er den ikke, som tidligere antatt, en videreutvikling av viola da gamba, men er oppstått som bassinstrument til fiolinen. På 1600-tallet ble celloen brukt til forsterkning av bass-stemmen ved generalbass-spill, mot slutten av århundret avløste den viola da gamba som soloinstrument.