Den minste klart artikulerte musikalske enhet (melodisk, rytmisk, klanglig) med strukturdannende betydning i oppbygningen av en komposisjon.