Instrumentasjon, (til instrument), instrumentering, orkestrering, kunsten å fordele stemmene i en komposisjon på de forskjellige orkesterinstrumenter. Læren om instrumentasjon utgjør en viktig del av komposisjonslæren og omfatter kjennskap til instrumentenes toneomfang, klangfarger og uttrykksmuligheter. Viktige lærebøker er skrevet av Hector Berlioz (utvidet utgave ved Richard Strauss), Nikolaj Rimskij-Korsakov, Egon Wellesz, K. Kennan og Walter Piston.